Naudinga žinoti Šiandien rajone

Uostamiesčio gyventojai įvertino: Klaipėdoje gyventi gera

Lyginant su 2012 m., klaipėdiečiai apie savo miestą galvoja geriau. Tokie rezultatai gauti atlikus Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu tyrimą, siekiant išsiaiškinti vartotojų pasitenkinimo viešosiomis, administracinėmis paslaugomis.

Tyrimu siekta išsiaiškinti uostamiesčio gyventojų pasitenkinimą savivaldybės ir jos pavaldžių įstaigų aptarnavimu bei teikiamomis paslaugomis. Kadangi toks tyrimas paskutinį kartą buvo atliktas prieš šešerius metus, gauti rezultatai džiugina – klaipėdiečiai gerai itin palankiai atsiliepia savo gyvenamąją vietą, o labiausiai vertinamos švietimo paslaugas mieste.

„Savivaldybei svarbi gyventojų nuomonė apie jos teikiamas paslaugas. Tai vienas iš svarbiausių rodiklių, atspindinčių savivaldybės darbo kokybę. Todėl tokią apklausą planuojame vykdyti ir vėliau, po kelerių metų“, – Klaipėdos miesto savivaldybės pranešime cituojamas administracijos direktorius Saulius Budinas.

Klaipėdiečiai palankiau vertina savo miestą

2012 metais atlikto tyrimo metu, Klaipėdos miestas kaip gyvenamoji vietovė miestiečių buvo vertinama tik 7,1 balo. Naujausios apklausos duomenimis šis rodiklis pakilo daugiau nei vienu balu – iki 8,4 balo.

Paslaugų sektoriuje uostamiesčio gyventojai geriausiai vertina švietimo paslaugų kokybę – 8,4 (iš 10 galimų) balo. Įvertintos neformaliojo ugdymo veiklos mokyklose ir neformaliojo ugdymo įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklų paslaugos.

Taip pat aukštai įvertintos kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugos – 8,2 (iš 10 galimų). Labiausiai vertinamos bibliotekos ir vietiniai renginiai mieste.

Miesto apšvietimo paslaugos – tarp geriausiai vertinamų

Klaipėdiečiai daugumą savivaldybės paslaugų vertina kaip pakankamai svarbias. Svarbiausiomis laikomos aplinkos tvarkymo paslaugos, viešosios tvarkos užtikrinimas mieste, komunalinio ūkio paslaugos. Analizuojant tų paslaugų teikimo vertinimą, pastebėtina, kad geriausiai įvertintos viešojo transporto, kultūros paslaugos, taip pat viešosios tvarkos ir rimties užtikrinimas mieste.

Lyginant su 2012 m. gyventojų apklausos rezultatais, rodikliai pakito į gerąją pusę beveik visose srityse. Labiausiai pagerėjo gyventojų nuomonė apie miesto apšvietimo paslaugas (nuo 6,29 iki 8,1 balo), kultūros, laisvalaikio ir sporto paslaugas (nuo 6,89 iki 8,2 balo), viešojo transporto paslaugas (nuo 7,1 iki 8,4 balo), taip pat švietimo paslaugas (nuo 7,22 iki 8,4) ir viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas (nuo 6,6 iki 7,8).

Tyrimo metu buvo apklausti 801 nuolatiniai suaugę (18 metų ir vyresni) Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojai. Tyrimas atliktas 2018 m. birželio–liepos mėnesį.