Šiandien rajone

Parengtas Klaipėdos miesto biudžetas 2020-iesiems

Šį ketvirtadienį Klaipėdos miesto savivaldybės administracija miesto tarybai pateiks 2020-ųjų biudžeto projektą. Šiais metais miesto biudžetas bus subalansuotas – išlaidos atitiks gaunamas pajamas. Visgi, kokie svarbiausi būsimo biudžeto akcentai?

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pateiktame sprendimo projekte 2020 metais siūlomo tvirtinti biudžeto pajamų apimtis – 200819,2 tūkst. eurų. Ši suma yra 17263,8 tūkst. eurų arba 9,4 proc. didesnė nei 2019 metais. Šiais metais Klaipėdos savivaldybės biudžetas bus subalansuotas, vadinasi, biudžeto išlaidas siūloma tvirtinti tokio pat dydžio, kaip ir pajamos – 200819,2 tūkst. eurų.

Dėl valstybės skiriamų dotacijų, prognozuojamų gauti mokesčių ir kitų pajamų, surenkamų į savivaldybės biudžetą, šiemet jis kone 10 procentų didesnis nei 2019-aisiais. Tai leis užtikrinti geresnį kai kurių savivaldybės funkcijų vykdymą.

Šiais metais Švietimo ministerija skyrė daugiau pinigų ugdymo reikmėms, ši suma sudaro 5 milijonus eurų. Taip pat 2 milijonais eurų daugiau skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: socialinėms paslaugoms teikti, darbui su neįgaliaisiais, nemokamam vaikų maitinimui, nes nuo šių metų visose švietimo įstaigose, atsižvelgiant į tėvų pajamas, bus nemokamai maitinami pirmokai.

Iš papildomų biudžete numatytų lėšų, apie 14 mln. eurų skirta biudžetinių įstaigų darbuotojų algų didinimui. Tiek savivaldybė, tiek vyriausybė skiria papildomai lėšų darbo užmokesčiui didinti visų biudžetinių įstaigų laipsniškui įstatymų įgyvendinimui, taip pat 200 tūkst. yra numatoma kultūros darbuotojų atlyginimų didinimui, didėja minimali mėnesinė alga, be to Klaipėdos savivaldybės biudžetinėse įstaigose praėjusiais metais yra papildomai padidinti etatai, ypač švietimo įstaigose, mokytojų padėjėjų etatai įvesti.

Daugiau lėšų iš valstybės investicijų programos šiemet numatyta ir projektų įgyvendinimui. 5 mln. eurų bus investuojami į Baltijos prospekto žiedinės sankryžos rekonstrukciją. Daugiau nei pusantro milijono eurų – Klaipėdos universiteto Onkologinių ligų įrangai įsigyti ir 120 000 eurų Klaipėdos Prano Mašioto mokyklos rekonstrukcijai.

Savivaldybės biudžetas yra Savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti.

Parengta pagal Klaipėdos miesto savivaldybės išplatintą informaciją.