Rajono problema

Balkonai irgi sensta

Balkonai kelia siaubą praeiviams
Balkonai kelia siaubą praeiviams

Gyventojų pasyvumas yra viena didžiausių problemų, kuri stabdo seniems daugiabučiams taip reikalingus remonto darbus. Toks gyventojų abejingumas gali baigtis nelaime — ant galvos byrančiu tinku ar net nukritusiu balkonu.

Danės g. 23-iojo namo gyventojai nepritaria balkonų remontui, nors buvo pripažinta, kad jie yra avarinės būklės. Kai kurie balkonai yra užkalti ir nenaudojami, tačiau jų plokštės nenugriautos ir gali bet kada nukristi.

Balkonams reikia pakeisti plokštes, hidroizoliaciją, apskardinti. Šie darbai bus atlikti privalomai, nes jų būklė kelia pavojų tiek buto gyventojų, tiek praeivių gyvybėms. Tačiau kiti šiam butui reikalingi darbai nebus atliekami, nes neįeina į privalomųjų darbų sąrašą.

Civilinio kodekso 4.82 ir 4.83 straipsniai numato, kad „Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Už butą atsakingas asmuo (administratorius) gali imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai.“