Šiandien rajone

TOP 7 piešiniai Klaipėdoje: ar visus juos esate matę?

Daržų g.18 esantis piešinys „Sapnas

Ar žinote jausmą, kuomet visą gyvenimą praleidę viename mieste jame vis tiek dar randate naujų, nematytų ar stebinančių vietų? Šį kartą „Kalba Klaipėda“ nori patikrinti jūsų žinias ir paklausti, ar visus šiuos piešinius ant pastatų esate matę pajūryje?

 • SAPNAS (Daržų g. 18)

Šis projektas – tai architekto-dizainerio S. Jusionio asociacijos idėja, įgyvendinta kartu su klaipėdiečiu menininku Edvardu Šepučiu. Viename šio piešinio fragmente matoma mieganti mergina, kitame – ranka, traukianti antklodę nuo miegančiosios. Tai žinutė, skirta uostamiesčio studentams, kurie, anot menininkų, šiuo metu yra apsnūdę ir vangūs, ir skatina juos aktyviau veikti.

 • SENAMIESČIO PLANAS (Turgaus g. 21)

  Senamiesčio planas

Didelis senamiesčio planas puošia pastato sieną Turgaus ir Tiltų gatvių sankryžoje. Klaipėdos m. savivaldy- bės idėją įgyvendino uostamiesčio menininkai, kurie pavaizdavo kie- kvieną Klaipėdos senamiesčio ga- tvelę ir pastatą. Dekoratyvinis pano buvo sukurtas 2004 m. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą proga.

 • DŽIAZAS (Pilies g. 6)

  Džiazas

Jubiliejinio XX Klaipėdos pilies džia- zo festivalio proga 2014 m. Klaipėdos menininkai sukūrė Džiazo freską. Joje pavaizduotos žymiausios pasaulio ir šalies džiazo muzikos žvaigždės, kon- certavusios Klaipėdos pilies džiazo festivalyje per 20 metų.

 • KNYGOS „SENOJI IR NAUJOJI PRŪSIJA“ GRAVIŪRA  (Malūnininkų g. 13)

Viena žínomiausių miesto panoramų – Christopho Hartknocho graviūros iš knygos „Senoji ir naujoji Prūsija“ kopija, kurią meni- ninkas Artūras Nikitinas nutapė ant namo sienos. Originalus piešinys labai mažas, dėl to menininkui teko pieštuku perpiešti eski- zą ant sienos atitinkamai didinant mastelį. Pats paveikslas nutapytas 2 ir 5 mm teptu- kais.

 • NAMUKAS (Liepų g. 75A)

Daug metų apleistą Liepų ga- tvės namą menininkas ABran (Artiom Brancel) prikėlė naujam gyvenimui ir pavertė nuotai- kingu meno kūriniu. Visas na- mas nudažytas balta spalva, ant kurios, kaip ant baltos drobės, nupiešti linksmi ir ryškūs pieši- nėliai. Kūrinys sukurtas 2017 m. festivalio „Edit Klaipėda Street Art“ metu.

 • LEGENDOS (Vėtros g. 8)

Gamtos ir pramonės sandūros apsuptyje stovintis apleistas sandėlis virto jaunųjų meninin- kų saviraiškos erdve. Kūrybinės stovyklos „The Baltic Wild Walls“ dalyviai įkvėpti Raganų kalno, Jūratės ir Kastyčio, Eglės žalčių karalienės legendų, sukūrė savo „Legendas“. Idėjos autorius Žil- vinas Danys kartu su jaunaisiais kūrėjais tarsi siekia įrodyti miti- nių archetipų universalumą, pra- nokstantį laikmečių ribas.

 • MERGAITĖ (Šaulių g. 23)

  Mergaitė

Broliai menininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, paraginti klaipėdiečio kolegos tapytojo Rodiono Petrovo, ant suremon- tuoto namo Šaulių gatvėje sienos nutapė mergaitę. „Ši mergaitė vieniša. Jai tarsi kažko trūksta. Taip. Trūksta šeimos“, – sako broliai menininkai, patys augę vaikų na- muose. Šalia mergaitės ant sienos yra pil- ka spalva parašyti žodžiai – „Jūs jau žiūrite į mane ilgiau, nei kažkada žiūrėjo tėvai“.

Parengta pagal www.klaipedatravel.lt informaciją.